Услуги

Разположението на сервизът и създадената вътрешна организация на дейността на предприятието гарантира:

  • Лесен достъп на автомобилите до района на сервиза
  • Паркинг място за временно паркиране и място за трайно съхранение на автомобилите с локална охранителна система.
  • Място за извършване на предварителен оглед и извършване на общи прегледи, както и за приемане и издаване на автомобили.
  • Покрити работни места за извършване на прегледи и ремонти.
  • Място за измиване и почистване на автомобила.
  • В сервиза има оборудван офис, което дава възможност за делови разговори , както и за временен престой на клиентите до извършването на прегледите или леките ремонти.
  • Автосервиза разполага със складови помещения и място за отдих на служителите.
  • Автосервиза е основен подизпълнител на „Еуратек Ауто” с договор за гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобили „Шкода”
  • Сключените договори между застрахователните компании:"ДЗИ"ЗПАД, "Булстрад"ЗАД, ЗД БулИнс "АД, ЗАД "Армеец", ХДИ Застраховане"АД, ЗК"Олимпик", ЗАД"Виктория", "ОЗК"АД  и автосервиз "ТДК-65" ЕООД,предоставя на довереният сервиз да извършва ремонти на автомобили претърпели щети в следствие на застрахователни събития, описани в протокол(опис на щета)и придружени с възлагателно писмо от застрахователната компания.

Капацитетът на натоварване на автосервиза е около 120 до 180 автомобила месечно.Серифицирани сме по система  за управление на качеството ISO 9001:2008 , като организацията ни демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и  непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.